بازدهی روزانه بازارها:

آخرین گزارش بازار در تاریخ (1400/01/22):

شاخص
1400/01/22
1400/01/21
درصد تغییر
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 1,240,697 1,230,921 0.8 -
شاخص کل هم وزن 436,190 435,357 0.2 -
شاخص 30 شرکت بزرگ 62,775 61,997 1.2 -
بهای سکه امامی (تومان) 10,458,000 10,476,000 0.2
بهای نیم سکه (تومان) 6,300,000 6,250,000 0.8 -
بهای ربع سکه (تومان) 4,075,000 4,000,000 1.8 -
بهای سکه گرمی (تومان) 2,300,000 2,250,000 2.2 -
دلار سنا فروش (تومان) 24,314 24,135 0.7 -
دلار نیمایی حواله خرید (تومان) 22,886 22,932 0.2

« قبلي [3] [2] [1]