بازدهی روزانه بازارها:

آخرین گزارش بازار در تاریخ (1399/11/01):

شاخص
1399/11/01
1399/10/30
درصد تغییر
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 1,150,718 1,183,948 2.9
شاخص کل هم وزن 430,424 433,129 0.6
شاخص 30 شرکت بزرگ 53,896 56,282 4.4
بهای سکه امامی (تومان) 10,188,000 10,461,000 2.6
بهای نیم سکه (تومان) 5,450,000 5,600,000 2.8
بهای ربع سکه (تومان) 3,450,000 3,600,000 4.3
بهای سکه گرمی (تومان) 1,995,000 2,200,000 10.3
دلار سنا فروش (تومان) 21,857 21,857 0
دلار نیمایی حواله خرید (تومان) 23,072 23,088 0.1

« قبلي [3] [2] [1]