ثبت نام در وبینار توسعه ویژگی‌های رهبری برای مدیران

بدلیل تکمیل ظرفیت ثبت نام این وبینار، دسترسی به فرم غیر فعال شده است.
زمان برگزاری وبینار دوم متعاقبا اعلام خواهد شد.

نام * :
نام خانوادگی * :
ایمیل * :
شماره تماس * :
سمت شغل کنونی * :
سازمان محل اشتغال کنونی * :
حوزه فعالیت * :
 فنی - مهندسی  مدیریت و کارآفرینی
 فرهنگی - هنری  علوم پزشکی
 صنایع غذایی  آموزش
 حمل و نقل  گردشگری
 سایر موارد ..
تعداد سال های سابقه مدیریتی * :
آخرین مدرک تحصیلی * :
نحوه آشنایی با وبینار * :
هدف شما از شرکت در این وبینار چیست؟ * :
آیا تا به حال در دوره های رهبری شرکت کرده اید؟ * :
لطفا نام دوره را ذکر کنید (در صورتیکه تا به حال در دوره رهبری شرکت نکرده اید واژه شرکت نکرده ام را ثبت فرمائید) * :

ثبت نام غیرفعال شده است