تایید صلاحیت اسـتارت آپها جهت عضویت در انجمن جوانان کارآفرین اسـتان تهران

خواهشمند است فرم ذیل را تکمیل فرمائید

نام استارت آپ (فارسی) * :
نام استارت آپ (انگلیسی) - English Startup Name * :
نام شرکت (شخصیت حقوقی):
حوزه فعالیت * :
پست الکترونیک (ایمیل) * :
شماره تماس (موبایل - تلفن) * :
آدرس وب سایت:
مشخصات بنیانگذار/ بنیانگذاران * :
سرمایه گذار:
نام شتاب دهنده / مرکز رشد محل استقرار:
نام رویدادهایی که در آن مشارکت داشته اند یا جوایزي که دریافت کرده اند * :
آیا مجوز دانش بنیان دارد * :

ثبت نام غیرفعال شده است