در راستای توسعه مناسبات اقتصادی و استفاده از ظرفیت های فی مابین ج. ا. ایران و نروژ اتاق بازرگانی تهران از شرکت های توانمند عضو این اتاق که علاقمند به همکاری با شرکت های نروژی می باشند درخواست می نماید اطلاعات ذیل را حداکثر تا تاریخ 1399/03/20 تکمیل و ارسال نمایند:

زمینه فعالیت: انرژی – شیلات – پرورش ماهی در قفس های دریائی – کشتی سازی – معدن – حمل و نقل دریائی – نفت و گاز - خدمات بندری – سوخت های پاک – صنایع نانو – آموزش – تولید کالاهای تجاری

نام شرکت * :
نام مدیر عامل * :
آدرس * :
تلفن * :
فکس:
ایمیل * :
وبسایت:
زمینه فعالیت * :
 انرژی  شیلات
 پرورش ماهی در قفس های دریائی  کشتی سازی
 معدن  حمل و نقل دریائی
 نفت و گاز  خدمات بندری
 سوخت های پاک  صنایع نانو
 آموزش  تولید کالاهای تجاری

ثبت نام غیرفعال شده است