مراحل ثبت نام برای برخورداری از بیمه تکمیلی آسیا برای شرکت‌های عضو اتاق تهران

تکمیل مدارک

لطفا برابر دستورات زیر اطلاعات هر مرحله را مطابق فرم زیر تکمیل فرمائید:

:: مشخصات شرکت
1) نام شرکت * :
2) آدرس شرکت * :
3) شماره تماس (ثابت) * :
4) شماره موبایل (اختیاری):
5) کد اقتصادی * :
6) شناسه ملی شرکت:
7) کد پستی * :
8) شماره کارت عضویت / بازرگانی * :
9) مرحله اول: هر یک از شرکت‌های متقاضی بیمه تکمیلی درمان موظفند فایل اکسل زیر را دانلود و کلیه اطلاعات پرسنل اصلی متقاضی بیمه و افراد تحت تکفل متقاضی بیمه تکمیلی خود را مطابق راهنمای زیر تکمیل و در فیلد زیر ارسال نمایند:

راهنمای تکمیل فایل اکسل:
   1. توجه فرماييد ترتيب ورود اطلاعات بايد به اينصورت باشد كه ابتدا مشخصات يك بيمه شده اصلي درج گردد ودر ادامه آن مشخصات بيمه شده هاي فرعي مربوط به آن بيمه شده اصلي وبه همين ترتيب در مورد بقيه بيمه شده هاي اصلي عمل مي گردد.
   2. مطابق نکات اشاره شده نسبت به ورود اطلاعات بيمه شده هاي خود اقدام نماييد واز هرگونه اضافه كردن سطر يا ستون ونيز تغيير در عناوين ستونها و یا تغییر فرمت و ادغام سطر و ستونها جدا خودداري فرماييد.
   3. خواهشمند است پس از تکمیل فایل نام فایل را به اسم شرکت ذخیره نمایید.
   4. پر کردن تمامی فیلدهای مورد درخواست در فایل اکسل الزامی است.
* :

 
10) مرحله دوم: ارسال آخرین لیست تامین اجتماعی شرکت * :
 
11) مرحله سوم: اطلاعات هر شخص را شامل صفحه اول شناسنامه و دوم ( در شناسنامه‌های جدید صفحه مربوط به اطلاعات همسر و صفحه اطلاعات فرزندان ) و صفحه اول دفترچه بیمه به صورت یک فایل pdf مجزا ذخیره فرمائید. (درج نام هر فرد روی فایل ارسالی الزامی است)
در آخر کلیه فایل های مجزای افراد در قالب یک فایل فشرده (zip و rar) تجمیع شده و از لینک زیر ارسال نمائید: * :

 
12) مرحله چهارم: ارسال نامه درخواست شرکت (به صورت فایل pdf)
این نامه باید خطاب به بیمه آسیا روی سربرگ شرکت متقاضی و به همراه مهر و امضا باشد و همچنین نوع طرح انتخابی مشخص شود: طرح ۱ یا طرح ۲ * :

 
تعداد نفرات * :
نوع ثبت نام * :

«