سمینار" اصول مسافرت های تجاری"

مدرس: رضا خزاعی، نویسنده کتاب اصول مسافرت های تجاری

زمان: 26 شهریورماه 1398 از ساعت 14:00 الی 18:00  

مکان: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

Ÿ جهت کسب اطلاعات تکمیلی با شماره 88721291 تماس حاصل نمایید.

Ÿ حضور در سمینار برای اعضای اتاق بازرگانی تهران و اتاق بازرگانی ایران و سوئیس رایگان است.

 مهلت ثبت نام: 16 شهریورماه 1398

1) نام * :
2) نام خانوادگی * :
3) نام شرکت :
4) زمینه فعالیت * :
5) شماره موبایل * :
6) آدرس پست الکترونیکی * :
7) شماره کارت بازرگانی/عضویت::

«