علاء میرمحمد صادقی
» نائب رئیس اتاق تهران

تهران – خيابان دكتر بهشتي – نرسيده به ميدان تختي – ساختمان 185

88755031      88502747-88741721

MohammadSadeghitccim.ir

سوابق اجرایی:
عضو هیات مدیره موسسه علوی/ از چهره‌های برجسته مجمع فعالان توسعه اقتصادی ایران / نماینده امام خمینی دراتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران /بنیانگذار سازمان اقتصاد اسلامی/رئیس هیات امنای سازمان اقتصاد اسلامی


جهت طرح سوال خود از نماينده محترم اتاق تهران اطلاعات ذيل را تکميل فرمائيد

نام و نام خانوادگي شغل (سمت)
رايانامه (email) تلفن تماس
*توضيحات: