مسعود حجاریان کاشانی
» نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت

بلوار اسفندیار – پلاک 72 واحد 2

88193771      88193772

m.hajjariangmail.com


جهت طرح سوال خود از نماينده محترم اتاق تهران اطلاعات ذيل را تکميل فرمائيد

نام و نام خانوادگي شغل (سمت)
رايانامه (email) تلفن تماس
*توضيحات: