مهدی میراشرفی
» نماینده وزارت امور اقتصاد و دارایی
معاون وزیر و رییس کل گمرک ایران

تهران- شهید بهشتی- بعد از میرعماد روبروی پارکینگ مصلی- گمرک ایران- طبقه 8

88501425-30      88754906

irica.govgmail.com

میزان تحصیلات:
دکترای مدیریت بازرگانی

سوابق کاری:
معاون وزیر اقتصاد- رئیس کل گمرک ایران- ناظر گمرکات هرمزگان و مدیرکل گمرک شهید رجایی- مدیرکل بازرسی گمرک ایران-مدیرکل گمرک استان مرکزی


جهت طرح سوال خود از نماينده محترم اتاق تهران اطلاعات ذيل را تکميل فرمائيد

نام و نام خانوادگي شغل (سمت)
رايانامه (email) تلفن تماس
*توضيحات: