علی تقوی فر
» عضو هیئت نمایندگان اتاق

نلسون ماندلا (جردن)- نبش کوچه گلفام- ساختمان سیمرغ- پ 209

22050495 -22050479      22054247

al.taghavifaryahoo.com

میزان تحصیلات:
کارشناسی ارشد

سوابق کاری:
مسئول جهاد سازندگی استان اردبیل بمدت 3 سال - معاونت دفتر هماهنگی امور استانهای وزارت کشاورزی بمدت 12 سال- رئیس سازمان کشاورزی استان تهران بمدت 9 سال- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سیمرغ 19 سال


جهت طرح سوال خود از نماينده محترم اتاق تهران اطلاعات ذيل را تکميل فرمائيد

نام و نام خانوادگي شغل (سمت)
رايانامه (email) تلفن تماس
*توضيحات: