عباسعلي قصاعي
» عضو هیئت نمایندگان اتاق

ميدان ونك– خيابان ونك– ساختمان 25– ط3

88770044      88663099 – 88888352

infozariniran.com

مهندسی سرامیک از دانشگاه دولتی نورنبرگ المان
سوابق و فعاليت‌ها
ریاست هیئت مدیره چینی زرین ایران- ریاست هیأت مدیره چینی یاسمن، ریاست هیأت مدیره صنایع سنگ معدن لایار، ریاست انجمن چینی ایران، دو دوره عضویت در هیأت رئیسه اتاق تهران، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران و ایران، عضو هیأت رئیسه و رئیس اتاق ایران و آلمان


جهت طرح سوال خود از نماينده محترم اتاق تهران اطلاعات ذيل را تکميل فرمائيد

نام و نام خانوادگي شغل (سمت)
رايانامه (email) تلفن تماس
*توضيحات: