مهدي پورقاضی
» عضو هیئت نمایندگان اتاق

تهران– خیابان ظفر شرقی– تقاطع نفت شمالی– ساختمان 200 – واحد 5

22263580 , 22262173-4      22225383

infoNpolymer.com

مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران
گذراندن دوره‌های متعدد مدیریتی
سوابق و فعاليت‌ها
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران / عضو شورای مشورتی وزیر صنعت، معدن و تجارت / عضو هیأت مؤسس خانه صنعت و معدن استان تهران و دو دوره عضویت در هیأت مدیره آن / عضو هیأت مؤسس انجمن ملی صنایع پلاستیک و عضو هیأت مدیره انجمن ملی / عضو هیأت مؤسس انجمن صنایع همگن پلاستیک و چند دوره عضویت در هیأت مدیره انجمن / عضو هیأت مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک / مدیر عامل شرکت مهندسی نیرومند پلیمر پارس / رئیس هیأت مدیره شرکت فرافن گاز تهران / رئیس هیأت داوران جشنواره صنعت پلاستیک در ۸ دوره


جهت تعیین وقت ملاقات اینجا را کلیک فرمائید

جهت طرح سوال خود از نماينده محترم اتاق تهران اطلاعات ذيل را تکميل فرمائيد

نام و نام خانوادگي شغل (سمت)
رايانامه (email) تلفن تماس
*توضيحات: