دستور جلسه و غائبين جلسات هيئت نمايندگان
جلسه مورخه: 1399/02/30
نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:07:00 روز 1399/02/30
دستور جلسه:
»بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق
»ارائه شاخص های مهم اقتصادی ماهیانه، توسط معاونت محترم بررسیهای اقتصادی اتاق
»ارائه گزارشی از موانع و مشکلات پیش روی صنعت تخم مرغ کشور، توسط جناب آقای مهدی معصومی اصفهانی
»بحث و بررسی در خصوص اقدامات ممکن، جهت کاهش آسیب اقتصادی ناشی از شیوع ویروس
»گزارشی از مدرسه کسب و کار توسط جناب آقای بانکی
غايبين جلسه:
» علی تقوی فر   » سید رضی حاجی آقامیری   » علی اکبر رضایی   » حسن رکنی   » ناصر ریاحی   » سیدضیاء الدین شجاعی برهان   » سیدمحمدحسین شریعتمدار   » مهدی شریفی نیک نفس   » حسین شیرزاد   » سید مجید صدری   » مجتبی صفایی   » عباس قبادی   » مهدی میراشرفی   » علاء میرمحمد صادقی   » صادق نجفی   » یعقوب کارگرزاده   » مهدی کاظم نژاد   
ورود با تاخير به جلسه:
» مجید حسینی نژاد   » کاوه زرگران   » سعید زرندی   » حمید رضا صالحی   » مهراد عباد   » عباسعلي قصاعي   » افشین کلاهی   » علی رضا کلاهی صمدی   » هرویک یاریجانیان نماگردی   

خبر مرتبط با جلسه:
دوازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد
ضرورت جلب اعتماد بخش خصوصی برای گذار از آسیب‌های‌ کرونا...

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

جلسه مورخه: 1398/11/29
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/10/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/09/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/08/28
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/07/30
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/06/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/05/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/04/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/03/28
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/02/31
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/02/03
نمايش جزئيات