دستور جلسه و غائبين جلسات هيئت نمايندگان
جلسه مورخه: 1397/12/21
نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:07:00 روز 1397/12/21
دستور جلسه:
»بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای خوانساری
»ارائه دیدگاه ها و نظرات توسط جناب آقای سلطانی
»ارائه گزارش آزادی اقتصادی با همکاری موسسه فریزر توسط سرکار خانم مستوفی
»جمع بندي مطالب و مسايل مطروحه
»تقدیر و تشکر از اعضای هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و گرفتن عکس یادگاری در طبقه دوم
غايبين جلسه:
» یحیی آل اسحاق   » محمد رضا انصاری   » سهیلا جلودارزاده   » محسن خليلي عراقی   » حمید رضا صالحی   » محسن صالحی نیا   » اسداله عسگر اولادي   » فرود عسگری   » محسن مهرعلیزاده   » علی اکبر مهرفرد   
ورود با تاخير به جلسه:
» سید رضی حاجی آقامیری   » فاطمه دانشور   » کاوه زرگران   » مسعود شنتیانی   » حسن عابدی جعفری   » منصور معظمی   » علاء میرمحمد صادقی   » احمد کیمیایی اسدی   

خبر مرتبط با جلسه:
چهل و هشتیمن نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد
توصیه‌های سیاستگذاری به دولت برای اقتصاد 98...

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

جلسه مورخه: 1397/11/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/10/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/09/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/08/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/06/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/04/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/03/29
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/18
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/12/15
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/19
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/30
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/04/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/01/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/17
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/19
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/05
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/18
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/13
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/01/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/11
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/10
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/12
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/16
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/05
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/02/05
نمايش جزئيات