دستور جلسه و غائبين جلسات هيئت نمايندگان
جلسه مورخه: 1395/12/17
نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:07:00 روز 1395/12/17
دستور جلسه:
»ارائه دیدگاه ها و نظرات توسط جناب آقایان عابدی جعفری، فزونی و احرامیان
»ارائه گزارش عملکرد سال 1395 اتاق تهران توسط جناب آقای عشقی
»بررسی برنامه و بودجه سال 1396 اتاق و انتخاب حسابرس قانونی اتاق
»ارائه گزارشی از راه اندازی سامانه آموزشی الکترونیکی اتاق تهران
»ارائه گزارشی در خصوص توسعه همکاری های اتاق تهران و سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران و امضای تفاهم نامه فی مابین، توسط جناب آقای جهانگیری
غايبين جلسه:
» سید بهادر احرامیان   » محمد امیرزاده   » محمد رضا انصاری   » سهیلا جلودارزاده   » علی رضا خائف   » جعفر سرقینی   » علی سنگینیان   » محسن مهرعلیزاده   » علی اکبر مهرفرد   » مسعود کرباسیان   
ورود با تاخير به جلسه:
» یحیی آل اسحاق   » حسین ابویی مهریزی   » علی اشرف افخمی   » مهدي پورقاضی   » مجتبی خسروتاج   » فاطمه دانشور   » کاوه زرگران   » مسعود شنتیانی   » احمد صادقیان   » محسن صالحی نیا   » محمد علی طهماسبی   » اسداله عسگر اولادي   » حسن فروزان فرد   » محمدرضا فیاض   » منصور معظمی   » احمد کیمیایی اسدی   

خبر مرتبط با جلسه:
تصویب برنامه و بودجه 96 در بیست‌وچهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران
اتاق تهران و سازمان سرمایه‌گذاری تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند...

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

جلسه مورخه: 1395/11/19
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/05
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/18
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/13
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/01/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/11
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/10
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/12
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/16
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/05
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/02/05
نمايش جزئيات