دستور جلسه و غائبين جلسات هيئت نمايندگان
جلسه مورخه: 1397/07/24
نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:07:00 روز 1397/07/24
دستور جلسه:
»بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای خوانساری
»ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 1397، توسط جناب آقای عشقی
»ارائه گزارش کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی، در خصوص اقدامات انجام شده، توسط جناب آقای زرگران
»تشریح نتایج به دست آمده از اجرای طرح نظرسنجی از بخش خصوصی در مورد آینده اقتصاد ایران، توسط جناب آقای گودرزی
»ارائه گزارش کمیسیون انرژی و محیط زیست، در خصوص اقدامات انجام شده، توسط جناب آقای پدیدار
غايبين جلسه:
» یحیی آل اسحاق   » علی اشرف افخمی   » عبدالمهدی بخشنده   » سهیلا جلودارزاده   » مهدی جهانگیری کوهشاهی   » مجتبی خسروتاج   » محسن خليلي عراقی   » فاطمه دانشور   » کاوه زرگران   » لطف اله سعیدی   » علی سنگینیان   » سیدمحمدحسین شریعتمدار   » مسعود شنتیانی   » محمد علی طهماسبی   » حسن فروزان فرد   » محسن مهرعلیزاده   » علی اکبر مهرفرد   » علی رضا کلاهی صمدی   
ورود با تاخير به جلسه:
» سید رضی حاجی آقامیری   » جعفر سرقینی   » محمدرضا شجاع‌الدینی   » حمید رضا صالحی   » اسداله عسگر اولادي   » فرود عسگری   » مرتضی لطفی   » منصور معظمی   

خبر مرتبط با جلسه:
چهل و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد
تاکید بخش خصوصی بر ضرورت امیدآفرینی و پاسخ به انتظارات جامعه...

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

جلسه مورخه: 1397/06/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/04/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/03/29
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/18
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/12/15
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/19
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/30
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/04/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/01/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/17
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/19
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/05
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/18
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/13
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/01/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/11
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/10
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/12
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/16
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/05
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/02/05
نمايش جزئيات