دستور جلسه و غائبين جلسات هيئت نمايندگان
جلسه مورخه: 1396/12/15
نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:07:00 روز 1396/12/15
دستور جلسه:
»بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای خوانساری
»ارائه گزارش عملکرد سال 1396 اتاق تهران توسط جناب آقای عشقی- بررسی برنامه و بودجه سال 1397 اتاق و انتخاب حسابرس قانونی اتاق و پرسش و پاسخ و رای گیری
»گزارش جناب آقای سنگینیان در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی دولت
»ارائه طرح مطالعاتی (مدل چینی توسعه:آموزها برای ایران)، توسط جناب آقای شریعتی نیا
»ارائه گزارش مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران، توسط سرکار خانم مستوفی
غايبين جلسه:
» یحیی آل اسحاق   » علی اشرف افخمی   » رضا پدیدار   » سهیلا جلودارزاده   » مهدی جهانگیری کوهشاهی   » مجتبی خسروتاج   » محسن خليلي عراقی   » کاوه زرگران   » مهدی شریفی نیک نفس   » حمید رضا صالحی   » اسداله عسگر اولادي   » علی اکبر مهرفرد   » سید حامد واحدی   
ورود با تاخير به جلسه:
» کوروش پرویزیان   » سید رضی حاجی آقامیری   » فاطمه دانشور   » رضا رحمانی   » محمد رضا زهره وندی   » حسن عابدی جعفری   » منصور معظمی   » محسن مهرعلیزاده   » احمد کیمیایی اسدی   

خبر مرتبط با جلسه:
سی‌وششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد
نقد سیاست ارزی دولت و بررسی مدل چینی توسعه...

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

جلسه مورخه: 1396/11/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/19
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/30
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/04/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/01/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/17
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/19
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/05
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/18
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/13
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/01/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/11
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/10
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/12
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/16
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/05
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/02/05
نمايش جزئيات