دستور جلسه و غائبين جلسات هيئت نمايندگان
جلسه مورخه: 1399/04/31
نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:07:00 روز 1399/04/31
دستور جلسه:
»ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جناب آقایان عباد، لاهوتی و فنایی
»بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای خوانساری
»ارائه گزارش عملکرد سال 1398 اتاق تهران و تفریغ بودجه، توسط جناب آقای عشقی
»ارائه گزارش حسابرس و تفریغ بودجه و رای گیری
»سخنرانی جناب آقای ابوالفضل علمایی فر، رئیس محترم اداره چین وزارت امور خارجه و تبادل نظر
غايبين جلسه:
» افروز بهرامی   » سید رضی حاجی آقامیری   » شاهرخ شجری   » سیدمحمدحسین شریعتمدار   » مهدی شریفی نیک نفس   » مهدی صادقی نیارکی   » احمد صادقیان   » محمد حسن صبوری دیلمی   » سید مجید صدری   » خداداد غریب‌پور   » عباس قبادی   » عباسعلي قصاعي   » امید گیلانپور   » محسن مهرعلیزاده   » محمدرضا کلامی   
ورود با تاخير به جلسه:
» امیر بیات   » حمید زادبوم   » محمد علی طهماسبی   » محمدرضا نجفی منش   

خبر مرتبط با جلسه:
چهاردهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد
از مساله بازگشت ارز تا داستان چین و ماچین...

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

جلسه مورخه: 1399/03/27
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1399/02/30
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/11/29
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/10/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/09/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/08/28
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/07/30
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/06/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/05/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/04/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/03/28
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/02/31
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/02/03
نمايش جزئيات