دستور جلسه و غائبين جلسات هيئت نمايندگان
جلسه مورخه: 1397/02/18
نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:07:00 روز 1397/02/18
دستور جلسه:
»بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای خوانساری
»ارائه گزارش مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران، توسط سرکار خانم مستوفی
»گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در خصوص گزارش نظارتی درباره عملکرد قانون بهبود محیط کسب و کار
»ارائه طرح مطالعاتی «ارزیابی و ارائه پیشنهادات اصلاحی قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334» به پیشنهاد کمیسیون اقتصاد سلامت، توسط آقای محمد عبده-زاده
»جمع بندي مطالب و مسايل مطروحه
غايبين جلسه:
» یحیی آل اسحاق   » سید محمد اتابک   » ولی‌اله افخمی‌راد   » سید رضی حاجی آقامیری   » علی رضا خائف   » فاطمه دانشور   » محمد رضا زهره وندی   » سیدمحمدحسین شریعتمدار   » احمد صادقیان   » فرهاد فزونی   » منصور معظمی   » محسن مهرعلیزاده   » علی اکبر مهرفرد   » علی رضا کلاهی صمدی   
ورود با تاخير به جلسه:
» عباس آرگون   » سید بهادر احرامیان   » محمد امیرزاده   » محمد رضا انصاری   » محسن بهرامي ارض اقدس   » مهدي پورقاضی   » سهیلا جلودارزاده   » رضا رحمانی   » کاوه زرگران   » علی سنگینیان   » مسعود شنتیانی   » محسن صالحی نیا   » حسن عابدی جعفری   » فرود عسگری   » مرتضی لطفی   

خبر مرتبط با جلسه:
در سی و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح و بررسی شد
ارز مساله اصلی اقتصاد ایران است...

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

جلسه مورخه: 1397/01/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/12/15
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/19
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/30
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/04/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/01/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/17
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/19
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/05
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/18
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/13
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/23
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/01/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/11
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/20
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/21
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/10
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/12
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/16
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/05
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/02/05
نمايش جزئيات