دستور جلسه و غائبين جلسات هيئت نمايندگان
جلسه مورخه: 1398/07/30
نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:07:00 روز 1398/07/30
دستور جلسه:
»بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای خوانساری
»ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جنابان آقایان حسن فروزان فرد و سرکار خانم هاله حامدی فر
»ارائه شاخص های مهم اقتصادی ماهیانه، توسط معاونت محترم بررسیهای اقتصادی اتاق
»سخنرانی جناب آقای محمود حجتی، وزیر محترم کشاورزی و ارائه نظرات
»ارائه گزارش نماگر شروع کسب‌وکار شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی و ارائه راهکارهای بهبود آن، توسط جناب آقای محمدرضا نجفی منش
غايبين جلسه:
» محمد رضا بهرامن   » افروز بهرامی   » مجید حسینی نژاد   » محمدحسن دیده ور   » علی اکبر رضایی   » سیدضیاء الدین شجاعی برهان   » مهدی شریفی نیک نفس   » حمید رضا صالحی   » مجتبی صفایی   » فرزین فردیس   » عباس قبادی   » عباسعلي قصاعي   » فرشاد مقیمی   » مهدی میراشرفی   » صادق نجفی   » علی رضا کلاهی صمدی   
ورود با تاخير به جلسه:
» سعید زرندی   » مهدی صادقی نیارکی   » احمد صادقیان   » سید مجید صدری   

خبر مرتبط با جلسه:
هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد
مخالفت صریح وزیر کشاورزی با ممنوعیت صادرات...

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

جلسه مورخه: 1398/06/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/05/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/04/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/03/28
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/02/31
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/02/03
نمايش جزئيات