دستور جلسه و غائبين جلسات هيئت نمايندگان
جلسه مورخه: 1398/02/31
نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:07:00 روز 1398/02/31
دستور جلسه:
»بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای خوانساری
»ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جنابان آقایان مهرعلیزاده، لاهوتی و امیرزاده
»بررسی آیین نامه کمیسیونهای مشورتی اتاق و عناوین کمیسیونها و رای گیری در خصوص آن
»آشنایی با واحدها و خدمات اتاق با ارائه دبیرکل، معاونین و مدیران
»جمع بندي مطالب و مسايل مطروحه
غايبين جلسه:
» ناصر ریاحی   » عباس قبادی   » علی اکبر مهرفرد   » مهدی میراشرفی   » یعقوب کارگرزاده   » علی رضا کلاهی صمدی   » هرویک یاریجانیان نماگردی   
ورود با تاخير به جلسه:
» عباس آرگون   » محمد امیرزاده   » هاله حامدی فر   » کاوه زرگران   » محمد رضا زهره وندی   » سیدمحمدحسین شریعتمدار   » سید مجید صدری   » فریال مستوفی   » علاء میرمحمد صادقی   » صادق نجفی   

خبر مرتبط با جلسه:
دومین نشست دور نهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد
استراتژی‌های سه‌گانه اتاق تهران برای بهبود محیط کسب‌وکار بخش خصوصی...

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

جلسه مورخه: 1398/02/03
نمايش جزئيات