سئوال:
سلام وقت بخیر میزان مالیات روی واردات ماهی های اسکیپ جگ و yellow fin چند درصد هست ؟ کد تعرفه 03034300-03034500-03034200 میزان مالیات روی واردات این محصولات ممنون میشم بهم بگید
پاسخ:
با سلام و احترام؛
اصولاً مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر به نحوه ذیل محاسبه می گردد.
اشخاص حقیقی:
ماده 131قانون مالیات های مستقیم- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:

1-تا میزان پانصد میلیون (500,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)

2-نسبت به مازاد پانصد میلیون (500,000,000) ریال تا میزان یک میلیارد (1,000,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (20%)

3- نسبت به مازاد یک میلیارد (1,000,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (25%)

تبصره- به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می­شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
اشخاص حقوقی:
ماده 105 قانون مالیات های مستقیم- ماده 105ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع ‌غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق ‌مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات ‌به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.
اما در صورتی که مالیات به شکل علی الراس محاسبه گردد درآمد مشمول مالیات از طریق اعمال ضریب ذیل به کل فروش محاسبه می گردد.
ضریب سال 1396 واردات آبزیان خوراک: 12 درصد
ضریب سال 96 واردات آبزیان غیرخوراکی: 30درصد
* پس درآمد مشمول مالیات حاصله به نرخ مواد 131 و 105 قانون مالیات های مستقیم حسب مورد محاسبه خواهد شد.