سئوال:
با سلام و تشکر از بخش مشاوره برای راه اندازی یک سیستم خاص برق و الکترونیک باید به یک شرکت کره ای حدود 20 هزار دلار پرداخت کنیم تا مهندسین خود را به ایران اعزام کند. با توجه به اینکه پرداخت این مبلغ بایت خرید خدمات است و کالایی وارد نخواهد شد ( کوتاژ وارداتی نخواهیم داشت ) در شرایط فعلی چه راهکاری برای انتقال پول بصورت قانونی وجود دارد. اگر از طریق سامانه نیما پول انتقال یابد تکلیف 35% سپرده چه خواهد شد؟
پاسخ:
با سلام و احترام . در خصوص سوال مطروحه نظر به اینکه ارز مورد نیاز بابت هزینه مشاوره خارجی جهت نصب و راه اندازی خط تولید می باشد درخواست تخصیص ارز خدماتی را از بانک بخواهید و این مورد نیاز به ثبت سفارش وزارت صنعت ندارد و تحت ثبت خدمت از طریق سیستم بانکی وبا ارایه درخواست از جانب شرکت و ارایه فاکتور از طریق ذینفع خارجی و تایید آن بوسیله وزارتخانه مربوطه قابل ارایه به بانک جهت تخصیص ارز نیما می باشدوازآنجاییکه۳۵درصدودیعه بابت ارایه برگ سبز گمرکی می باشد انجام خدمات نیازی به تامین ۳۵درصد ندارد.