سئوال:
باسلام مدیرعامل شرکت تجهیزات پزشکی هستم وبرای بسته بندی کالای پزشکی درازای فاکتورارایه دهنده خدمت با کد ملی اش به وی اجرت بسته بندی میدهم وفاکتور مربوطه را درصورت معاملات فصلی دارایی ارسال میکنم اگرمن کد کارگاهی بیمه بگیرم بازرس بیمه در این راستا شرکت ما را جریمه خواهد کرد همچنین در مورد کرایه بار که با قبض باربری و کد ملی راننده مثل بالا رفتار میکنم
پاسخ:
سلام علیکم. اگر کار واگذاری به فرد یا افراد حقیقی طبق یک قرارداد مقاطعه کار باشد، لازم است طبق ایفاد ماده 38 قانون تأمین اجتماعی اقدام گردیده و در پایان کار مفاصاحساب اخذ گردد. اما اگر نوعی قراردادکاری و استخدامی برقرار باشد، لازم است که لیست کارکنان و حق بیمه متعلقه در فرصت قانونی تسلیم سازمان تأمین اجتماعی گردد.