سئوال:
با عرض سلام و خسته نباشید: در صورت امکان راهنمایی بفرمایید در صورتی که طی قرارداد یکساله با شخصی بیمه نشده باشد آیا امکان آن وجود دارد که پس از اتمام قرارداد و پرداخت جریمه بیمه برای آن فرد لحاظ گردد؟ فرمول محاسبه آن چگونه می باشد؟ متشکرم
پاسخ:
سلام علیکم.چنانچه در حین انجام کار و در مهلت قانونی لیست کارکنان ارسال نشده و حق بیمه مربوطه پرداخت نشده باشد، در صورت فراهم بودن امکانات میتوان از طرق دیگر نسبت به احتساب سوابق و وصول حق بیمه افراد اقدام نمود، از جمله وجود گزارش بازرسی مبین اشتغال افراد، انجام بازرسی دفاتر قانونی، احکام مراجع وزارت کار (ماده 148 قانون کار)، احکام قضایی و ... .