سئوال:
باسلام,اگر شرکتی صادرات خود را درچارچوب قراردادهای پیمان پولی سیستم بانکی انجام دهد موظف به بازگشت ارز طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی میشود؟شرایط قرارداد های پیمان پولی چیست؟
پاسخ:
با سلام و احترام .در قرارداد پیمان پولی شخصی که صادرات کالا به خارج از کشور را دارد خریدار خارجی پول محلی کشور خود را به حساب ارزی بانک مرکزی نزد همان کشور واریز نموده و فروشنده ایرانی معادل ریالی ارز وجه کالا را در ایران دریافت می نماید و برعکس آن کسی که وارد کننده کالا از خارج از کشور است معادل ریالی وجه کالا را به حساب بانک مرکزی واریز نموده و فروشنده خارجی وجه کالا را به ارز محلی در کشور خود دریافت می نماید.