سئوال:
با سلام بنده مدتی پیش حواله ای را از طریق بانک پارسیان به حساب ذینفع چینی در بانک کنلون ارسال کردم و بعد از اخذ ack حواله از فروشنده خواستم که حواله را از بانک کنلون پیگیری کند ؛ متاسفانه طبق اعلام ذینفع حواله در روزی که بانک پارسیان تحریم شده بود ارسال شده و کنلون به ایشان اعلام کرد حواله برگشت خورده است که اینجانب مراتب را به اطلاع بانک پارسیان رساندم اما با گذشت بیش از 20 روز بانک پارسیان اعلام میکند کنلون چین حواله ها را بلوکه کرده و ریجکت نمیکند اما کنلون به ذینفع اعلام میکند که حواله اصلا تایید نشده و مستقیما عودت شده است . بنده برای پیگیری یا دریافت اطلاعات موضوع به اتاق ایران و چین مراجعه کردم که ایشان اعلام کردند که اطلاع خاصی ندارند و به ایشان مربوط نمیشود , به بانک مرکزی مراجعه کردم همین جواب را گرفتم به بانک مراجعه میکنم میگویند دوره تحریم است واین مسایل سیاسی است ! شما ما را راهنمایی کنید که ما باید به کجا مراجعه کنیم ! کدام اداره , بانک , سازمان و مرجعی از بازرگانان حمایت میکند و امورات ما را پیگیری میکند ! متاسفانه مسولین دولتی در حرف حامی بخش خصوصی هستند اما در عمل بسان مجرمان به ما برخورد میکنند! خواهشمند است ارشاد فرمایید .
پاسخ:
با سلام و احترام . تحریم بانک های جدید و خروج کونلون باعث بروز این مشکلات شده موضوع از طریق بانک مرکزی در حال پیگیری می باشد. ضمنا بانک چینی اعلام نموده با درخواست مشتری و تایید بانک نسبت به استرداد وجوه اقدام خواهد نمود. برای پیگیری بیشتر مشاور اتاق چین در حال تلاش می باشند.
دنلود فايل ضميمه: