سئوال:
سلام.هنگام صادرات کالا ما در سامانه گمرک با ارزش کالا مواجه میشیم.یعنی کف قیمتی که شما نوعی باید اظهار کنید.دو سوال مطرحه.اول برای کل بار قیمت اظهار فرضا 2000دلار هست ،پولی که در بازار مقصد از فروش کالا حاصل میشه 3000دلار هست.نتیجتا دوهزارتای ان را به نیما برگردانده و ارزش ریالی ان را دریافت میکنیم ایا میتوان هزار دلار ان را خارج از کشور نگه داشت یا از محل ان واردات انجام داد؟سوال دوم،تعیین ارزش کالای صادراتی درtpoچه ضرورتی دارد؟ایا تنها دلیل ان مستندا به پرسش اول بازگشت بیشتر ارز حاصل از صادرات به کشور است؟
پاسخ:
با سلام و احترام . در خصوص TSC باید گفت کدی است که نشان دهنده ارزش کالا می باشد بدون این کد امکان مبادلات گمرکی میسر نمی باشد . طبق قوانین گمرکی برای هر کالا با توجه به مشخصات دقیق آن و تعرفه و برند و.... ارزشی از لحاظ قیمت در سامانه TSC اعلام شده است که مبنای عوارض و هزینه های گمرکی و ارزش گذاری مال التجاره بر اساس آن می باشد. همین ارزش ملاک مبادلات ارزی می باشد و باید مطابق آن ارز حاصل از صادرات به چرخه ارزی کشور بازگردد. 5 حالت ممکن است . 1-دریافت ارزش ریالی مطابق با آن . 2- انجام واردات 3- واگذاری امتیاز به سایر وارد کنندگان -4سپرده گذاری ارزی نزد بانک - 5پرداخت بدهی های ارزی .صرفا 5 درصد از کل صادرات را می توانید برای مصارف خود نگهداری نمایید.