سئوال:
سلام. با توجه به اینکه صادرکننده ملزم به پیمان سپاری ارزی است ، آیا باید محاسبه قیمت تمام شده محصول که به مشتری اعلام میشود بر اساس نرخ ارز در سامانه نیما باشد؟ متشکرم
پاسخ:
با سلام و احترام . قیمت گذاری در گمرک بدین ترتیب است که نرخ پایه صادرات به این ترتیب محاسبه می گردد که قیمت تمام شده بعلاوه هزینه های مترتبه به ریال محاسبه و عدد حاصل تقسیم بر نرخ ارز دولتی (42000 ریال ) می شود که مورد اعتراض قرار گرفته و این موضوع طی جلسات متعددی از سوی اتاق تهران و کنفدراسیون صادرات مورد پیگیری قرار گرفته و اعتراضات مورد تایید گمرک نیز بوده نهایتا مقرر شد در هییت دولت بررسی گردد و با توجه به تغییرات در وزارت صمت مقرر شد روز جاری ( 7 آبان ماه ) اتخاذ تصمیم گردد لیکن هنوز گزارش خروجی از این موضوع در دسترس نیست .