سئوال:
با سلام اینجانب مهرشاد افضلی در سال 1397 کارت بازرگانی حقوقی از اتاق بازرگانی تهران دریافت کرده ام. متاسفانه پس از مشقات بسیار در دریافت نمایندگی و پرفروما از یک شرکت خارجی برای واردات، متوجه شدم که وزارت صنایع، معادن و تجارت اجازه ثبت سفارش به دارندگان کارت بازرگانی که در سال 1397 صادر شده نمیدهند. سوالی که از خدمتتون دارم این است که اتاق بازرگانی چه اقدامی برای رفع این مشکل کرده است؟
پاسخ: