سئوال:
با سلام. مدیر مالی شرکت مشاوره هستم. در خصوص اخذ مفاصا حساب قراردادی که مدت آن از ابتدای سال 93 تا انتهای سال 93 است؛ اقدام نموده ایم. سال 94 حسابرسی بیمه شدیم. اما سال 93 بنابر دستور معاون اول رییس جمهور مبنی بر حسابرسی سال اخر؛ حسابرسی نشده ایم. قرارداد فوق در لیست درآمدی گزارش حسابرسی سال 94 ذکر شده است و اصلا در سال 93 درآمدی بابت ان نداشته ایم. آیا در هیأت تجدید نظر بابت بدهی قرارداد مذکور؛ می توان با توجه به ذکر قرارداد مذکور در درآمد گزارش حسابرسی ارجاع داد و تقاضای ابطال بدهی را نمود. خواهشمنداست راهنمایی بفرمایید.
پاسخ:
سلام علیکم. اصولاً حق بیمه به هزینه های دستمزدی تعلق میگرد و نه به وجوه درآمدی. از آنجا که قرارداد در سال 93 انجام گرفته که فاقد انجام حسابرسی است، لذا رویه سازمان تأمین اجتماعی در این موارد اعمال ضریب برای پیمانها و مطالبه حق بیمه بر این اساس است.