سئوال:
ضمن عرض سلام و خسته نباشید . در لیست بیمه شرکت دو نفر هستند که یکیشون کارمند رد میشن یکی مدیر عامل.سال گذشته یعنی 96 ما به میزان 13 درصدی که بخشنامه بود به دستمزد روزانه کارمند و مدیر عامل اضافه کردیم و لیست رد کردیم.برای امسال یعنی 97 برای کارمند که مشخص است روزی 370423 دستمزد روزانه تعیین شده . ما برای مدیر عامل چند درصد یا چه مقدار به دستمزد سال 96 باید اضافه کنیم و لیست رد کنیم؟ آیا مدیر عامل جزو سایر سطوح مزدی است؟ لطفا کامل راهنمایی بفرمایید ما چه کار باید بکنیم؟ با تشکر
پاسخ:
سلام علیکم. چتانچه در ستون حقوقی مبنا یا دستمزد روزانه سال 96، برای مدیرعامل حقوقی بیشتر از حداقل وزارت کار درج گردیده، براساس سایر سطوح دستمزدی محاسبه میگردد، بدین ترتیب: آخرین دستمزد روزانه سال 96، معادل 10/4 درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه 28208 ریال به شرح ذیل افزایش می یابد.
مزد روزانه شغل در سال 1397= 28208+1/104*آخرین مزد روزانه شغل در سال 1396