سئوال:
با عرض سلام. اعتبارکارت بازرگانی بنده 4/4/1394 به اتمام رسیده و از بهمن ماه سال قبل اقدام به تمدید کردم که متاسفانه تا اردیبهشت ماه امسال به خاطر گم شدن مدارک و قبض های پرداختی، گرفتن مفاصا حساب طول کشید و ار 95/2/20 به تامین اجتماعی مراجعه کرده ام که آن هم پس از گذشت بیش از یک ماه و پس از پیگیری های مکرر تازه امروز به قسمت حسابرسی ارسال شده است. با توجه به اینکه تا یکماه آینده جنسی که خریداری کرده ام به ایران منتقل خواهد شد، می خواستم راهی برای استفاده از کارت بازرگانی خودم و ترخیص جنس ارایه فرمائید.
پاسخ:
چنانچه فاقد مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی می باشید و در سالهای گذشته برای آن تعهدی به اتاق نداده اید می توانید برای سالجاری تعهد ارائه نمایید لذا برای دریافت فرم تعهد به بخش عضویت و کارت بازرگانی سایت مراجعه و پس از دریافت فرم تعهد آنرا تکمیل و در مراحل ثبت نام به جای مفاصا حساب بیمه اسکن و بارگذاری نمایید .