سئوال:
سلام 1. شاغلین ایرانی خارج از کشور با کارنامه شغلی میتونن بدون نیاز به کارت بازرگانی صادرات و واردات کنن؟ 2. کارت بازرگانی در صورتی که ازش استفاده نشه مشمول مالیات میشه؟ 3.همسر من هندی و در حال گرفتن کارت بازرگانی هندی هست با این کارت، ِگرفتن کارت بازرگانی ایران تسهیل نمیشه؟ روند خاصی ؟ 4.کالایی هست که صادرات و واردات اون نیاز به کارت نداشته باشه ؟ لطفا جوابم رو میل کنین یک دنیا ممنون .
پاسخ:
1- واردات کالا توسط کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور درصورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار طبق فهرست مربوطه و به تعداد ، مقدار و ارزش تعیین شده از داشتن کارت بازرگانی معاف می باشند .