سئوال:
با سلام و احترام یک استاد دانشگاه در حوزه علوم پزشکی هستم 1- چگونه می توان عضو اتاق بازرگانی تهران شد. 2- چند سفری که به اندونزی داشتم ضرورت تقویت ارتباط بازرگانی را احساس کردم. چگونه می توانم در خصوص ایجاد اتاق ایران- اندونزی اقدام کنم با
پاسخ:
جهت عضویت در اتاق تهران خواهشمند است به بخش عضویت در سایت این اتاق مراجعه نمایید پس از عضویت جهت آگاهی از شرایط و ضوابط تشکیل اتاق مشترک به اتاق ایران مراجعه نمایید .