سئوال:
با سلام بنده عضویت حقوقی در اتاق بازرگانی تهران را دارا می باشم خواهشمند است در ارتباط با عضویت در اتاق های بازرگانی ایران-کانادا و یا سایر اتاق ها ما را راهنمائی فرمایید. با سپاس
پاسخ:
با عضویت در اتاق بازرگانی تهران و رعایت شرایط و ضوابط عضویت در اتاقهای مشترک می توانید به عضویت در اتاقهای مذکور درآیید .