سئوال:
سلام فروش (صادرات) پوشاک از مرز قصر شیرین به عراق هم کارت بازرگانی لازم دارد؟ ویزا چطور؟ لطفا شرایط کلی و قانونی را توضیح فرمایید
پاسخ:
صادرات کالا از بازارچه های مرزی تابع قوانین و مقررات بازارچه می باشد و کارت بازرگانی بازارچه را طلب می نماید .