سئوال:
با سلام. آیا صادرکنندگان مبتدیمی توانند برای یک دوره شش ماهه بدون کارت بازرگانی اقدام به صدور کالا کنند؟
پاسخ:
برای دریافت کارت موقت ( مجوز موردی ) برای یک دوره چهارماهه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه مراجعه نمایید .