سئوال:
با سلام تعرفه گمرکی فولاد اتومات (فولاد خوش تراش) چند درصد هستش ؟
پاسخ:
برای طبقه بندی آهن، فولاد و فولادهای آلیاژی اطلاعات زیادی لازم است. چنانچه به صورت خام (چدن)، گرانول، قراضه، شمش، ورق، میله و مفتول باشد در فصل 72 کتاب مقررات صادرات و واردات طبقه بندی می شود. در این فصل آهن یا فولاد غیر ممزوج به اشکال فوق از شماره 7206 تا 7217 طبقه بندی می شود.
از فولاد زنگ نزن از شماره 7218 تا 7223 و سایر فولادهای ممزوج از 7224 تا 7229 طبقه بندی می شوند. چنانچه منظور از فولاد اتومات، فولادهای ممزوج به صورت ورق به پهنای کمتر از 600 میلیمتر ، به عنوان فولاد تندبر (HIGH SPEED STEEL) باشد ذیل ردیف 72262000 طبقه بندی می شود که 7% حقوق ورودی و 9% مالیات ارزش افزوده دارند. اسم اصلی (به لاتین) آن را ذکر نمایید.