هيئت رئيسه "کمیسیون اقتصاد سلامت"

رئیس: جناب آقای محمود نجفی عرب
نایب رئیس اول : ابوالفضل صانعی
نایب رئیس دوم : سرکار خانم هاله حامدی فر

رديف نام و نام خانوادگي پست الکترونيک تصوير
1 ناصر ریاحی n-riahi@darmanara.com
2 محمود نجفی عرب
3 هاله حامدی فر info@cinnagen.com