اعضاي کمیسیون گردشگری
رئیس: جناب آقای محسن مهرعلیزاده    نایب رئیس اول : جناب آقای علی رضا خائف    نایب رئیس دوم : جناب آقای محمد امیرزاده    

محمد امیرزاده
chairmandidasgroup.com

علی رضا خائف
arezakhaefgmail.com

ناصر ریاحی
n-riahidarmanara.com

محسن مهرعلیزاده
mehralizadehizsf.net

محمود نجفی عرب

کمیسیون گردشگری
جلسه مورخه: 1397/05/02 نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:08:00 روز 1397/05/02
حضار جلسه:
»سرکار خانم فریال مستوفی و جنابان آقايان: محمد امیرزاده- ناصر ریاحی - محسن مهرعلیزاده- محمود نجفی عرب.
میهمانان: سرکار خانم‌ها: سیده فاطمه مقیمی(هیئت رئیسه اتاق تهران)- رقیه حاتمی‌پور فرشی (شرکت هلدینگ گردشگری فلامینگو) و جنابان آقايان: ناصر عندلیب(مرکز آموزش امین الضرب)- غلامرضا ملکی (امور تشکلها اتاق تهران)- علیرضا کاظمی‌وفا (اتحادیه هتلها و هتل آپارتمانهای تهران)- حمید درودیان(انجمن صنفی راهنمایان استان تهران)- احمد ارکان نیا(جامعه هتلداران ایران)- شاهرخ محمدزاده‌ (اتحادیه مهمانپذیران استان تهران)- حرمت‌اله رفیعی (انجمن صنفی دفاتر گردشگری ایران)- سیدفرخ میرشاهزاده (کارشناس)- قدیر شکر‌اله زاده ‌(شرکت هتل‌های بین المللی پارسیان)- سعید پایدار (شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی)- محمد جهانگیری (انجمن خدمات بین المللی سلامت ایران).
دستور جلسه:
»ادامه بحث و بررسی و جمع بندی موضوع ساماندهی تعطیلات؛
»طراحی، پیاده سازی و اجرای بانک اطلاعاتی شاغلین صنعت گردشگری در سطح استان و شناسنامه دار نمودن شاغلین صنعت گردشگری؛
»اخبار و بررسی مسائل روز
توضيحات:

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

اعضاي هيئت رئيسه کميسيون

جلسه مورخه: 1397/03/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/24 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/04/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/17 نمايش جزئيات