اعضاي کمیسیون گردشگری
رئیس: جناب آقای محسن مهرعلیزاده    نایب رئیس اول : جناب آقای علی رضا خائف    نایب رئیس دوم : جناب آقای محمد امیرزاده    

محمد امیرزاده
chairmandidasgroup.com

علی رضا خائف
arezakhaefgmail.com

ناصر ریاحی
n-riahidarmanara.com

محسن مهرعلیزاده
mehralizadehizsf.net

محمود نجفی عرب

کمیسیون گردشگری
جلسه مورخه: 1396/04/13 نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:8:00 روز 1396/04/13
حضار جلسه:
»جنابان¬آقايان: علیرضا خائف- محسن مهرعلیزاده- محمود نجفی عرب.
میهمانان حاضر در جلسه: سرکار خانم لیلا اژدری (سازمان میراث فرهنگی و گردشگری) جنابان آقایان: یعقوب امین¬زاده(کارشناس کمیسیون)- محمد بنکدارنیا(جامعه تورگردانان ایران)- ناصر عندلیب (امور آموزش اتاق تهران)- علیرضا کاظمی¬وفا (اتحادیه هتلداران استان تهران)-اکبرغمخوار(راستین سیر)- نصراله مستوفی(شرکت SAMT)- روح اله پور شعبان(سازمان حج و زیارت).
دستور جلسه:
»بررسی اولویت های سال 1396 کمیسیون (50 دقیقه)
»بررسی و تبیین راهکارهای عملیاتی جهت توسعه صنعت گردشگری، توسط جناب آقای غمخوار (50 دقیقه)
»ارائه گزارشی از فعالیتهای گروه مشاورین توسط جناب آقای امین زاده (10 دقیقه)
»بررسی اخبار و مسائل روز (10 دقیقه)
توضيحات:

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

اعضاي هيئت رئيسه کميسيون

جلسه مورخه: 1396/03/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/17 نمايش جزئيات