اعضاي کمیسیون گردشگری

مجید حسینی نژاد

فرزین فردیس

کمیسیون گردشگری
جلسه مورخه: 1397/11/16 نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:08:00 روز 1397/11/16
حضار جلسه:
»جناب آقاي محسن مهرعلیزاده.
میهمانان: سرکار خانم رقیه حاتمی‌پور (شرکت هلدینگ گردشگری فلامینگو) و جنابان آقايان: اکبر غمخوار (راستین سیر)- علی غمخوار (مجموعه سیاحتی ارگ جدید)- مجید نجفعلی زاده( اتحادیه مهمانپذیران استان تهران)- سیدفرخ میرشاهزاده (کارشناس)- فرخ کرمی(جامعه هتلداران ایران)- علی تشکری (انجمن صنفی دفارت مسافرتی ایران)- نصر¬اله مستوفی(شرکت samt)- قدیر شکر‌اله-زاده ‌(شرکت هتل‌های بین المللی پارسیان).
دستور جلسه:
»ارائه گزارش رئیس کمیسیون در خصوص نشست مشترک با رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور و معاون ارزی بانک مرکزی ج.ا.ایران، در راستای حل و فصل مسائل مبتلا به فعالان حوزه گردشگری؛
»ارائه گزارش کارشناس کمیسیون در خصوص جمع بندی اقدامات و فعالیتهای انجام شده در کمیسیون طی دوره فعالیت خود و همچنین نگاهی به چشم انداز آتی و برنامه های کمیسیون در دوره آتی فعالیت خود؛
»اخبار و بررسی مسائل روز
توضيحات:

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

اعضاي هيئت رئيسه کميسيون

جلسه مورخه: 1397/11/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/10/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/09/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/03/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/24 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/04/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/17 نمايش جزئيات