اعضاي کمیسیون اقتصاد سلامت
رئیس: جناب آقای محمود نجفی عرب    نایب رئیس اول : ابوالفضل صانعی    نایب رئیس دوم : سرکار خانم هاله حامدی فر     


هاله حامدی فر
infocinnagen.com

ناصر ریاحی
n-riahidarmanara.com

محمود نجفی عرب
m.najafibehphar.com

» متن اصلی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات اﻣﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ و داروﯾﯽ و ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1334 به همراه الحاقیات و اصلاحات بعدی آن ( دریافت)
» پیشنویس موجود در محلس شورای اسلامی ( دریافت)
» اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ( دریافت)
» فایل تلفیقی نظیر به نظیر ماده های مرتبط با حوزه دارو از کلیه پیشنویس های موجود شامل، پیش نویس موجود در کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، پیش نویس سازمان غذا و دارو، پیش نویس فرهنگستان علوم پزشکی، متن اصلی قانون موجود به همراه الحاقیات و اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد. ( دریافت)
» فایل ورد پیشنویس قوانین و مقررات حوزه دارو شامل متن خام پیش نویس به همراه تغییرات اعمال شده (به صورت Track change) و همچنین کامنت های مهم مطرح شده در جلسات ( دریافت)
»فایل تلفیقی نظیر به نظیر ماده های مرتبط با حوزه موسسات پزشکی از کلیه پیشنویس های موجود شامل، پیش نویس موجود در کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، پیش نویس سازمان غذا و دارو، پیش نویس فرهنگستان علوم پزشکی، متن اصلی قانون موجود به همراه الحاقیات و اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد. ( دریافت)
» فایل ورد پیشنویس قوانین و مقررات حوزه موسسات پزشکی شامل متن خام پیش نویس به همراه تغییرات اعمال شده (به صورت Track change) و همچنین کامنت های مهم مطرح شده در جلسات ( دریافت)

کمیسیون اقتصاد سلامت
جلسه مورخه: 1398/11/21 نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:08:00 روز 1398/11/21
حضار جلسه:
»اعضاء هیأت نمایندگان: سرکار خانم هاله حامدی‏ فر و جناب آقایان؛ محمود نجفی عرب- ناصر ریاحی.
نمایندگان تشکل‌ها: جناب آقایان؛ ابوالفتح صانعی(اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی) - حسین وطن پور(انجمن شرکتهای دانش بنیان حوزه سلامت استان تهران)- کاوه رایمند (انجمن صنفی واردکنندگان دارو و مواد بیولوژیک دام)- محمدرضا زرگرزاده (سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران)
میهمانان: سرکار خانم‌ها‌: الهام خدنگ (وزارت امور اقتصادی و دارایی)- نجمه نوربخش (سالم خبر) و جناب آقایان: علی فیروزی، علیرضا فتحی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)- محمد عبده‌زاده- حمیدرضا محمدی (فدراسیون اقتصاد سلامت)- امیرحسین معینی زندی، امین همایون‌فرد (اتحادیه واردکنندگان دارو)- حمیدرضا راسخ، سعید طاهری(مشاور کمیسیون)- سید سجاد حسینی- اکبر عبدالهی اصل (دانشگاه علوم پزشکی تهران)- حمید مقیمی (انجمن واردکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی).
دستور جلسه:
»بحث و بررسی پیرامون امکانات و ظرفیتهای وزارت اقتصاد و دارایی در جهت تسهیل کسب و کار در حوزه سلامت با حضور جناب آقای فیروزی رئیس محترم مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی؛
»بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کسب و کار سلامت
توضيحات:

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

اعضاي هيئت رئيسه کميسيون

جلسه مورخه: 1398/10/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/10/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/09/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/09/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/08/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/08/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/07/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/07/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/06/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/05/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/04/24 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/04/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/03/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/03/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/12/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/11/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/11/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/10/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/09/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/09/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/08/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/06/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/04/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/03/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/12/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/17 نمايش جزئيات

گزارشات تخصصی کميسيونهاي مشورتي اتاق بازرگاني تهران

  پیشنهادات کمیسیون اقتصاد سلامت اصلاحات قانون مالیات بر ارزش افزوده

  احکام نهایی برنامه ششم در حوزه سلامت