اعضاي کمیسیون اقتصاد سلامت
رئیس: جناب آقای محمود نجفی عرب    نایب رئیس اول : جناب آقای ناصر ریاحی    نایب رئیس دوم : جناب آقای فروزان ‌فرد     

ولی‌اله افخمی‌راد

محسن بهرامي ارض اقدس
mohsenbahrami489gmail.com

علی رضا خائف
arezakhaefgmail.com

ناصر ریاحی
n-riahidarmanara.com

حسن فروزان فرد
infoforouzanfard.ir

محمود نجفی عرب

» متن اصلی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات اﻣﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ و داروﯾﯽ و ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1334 به همراه الحاقیات و اصلاحات بعدی آن ( دریافت)
» پیشنویس موجود در محلس شورای اسلامی ( دریافت)
» اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ( دریافت)
» فایل تلفیقی نظیر به نظیر ماده های مرتبط با حوزه دارو از کلیه پیشنویس های موجود شامل، پیش نویس موجود در کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، پیش نویس سازمان غذا و دارو، پیش نویس فرهنگستان علوم پزشکی، متن اصلی قانون موجود به همراه الحاقیات و اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد. ( دریافت)
» فایل ورد پیشنویس قوانین و مقررات حوزه دارو شامل متن خام پیش نویس به همراه تغییرات اعمال شده (به صورت Track change) و همچنین کامنت های مهم مطرح شده در جلسات ( دریافت)
»فایل تلفیقی نظیر به نظیر ماده های مرتبط با حوزه موسسات پزشکی از کلیه پیشنویس های موجود شامل، پیش نویس موجود در کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، پیش نویس سازمان غذا و دارو، پیش نویس فرهنگستان علوم پزشکی، متن اصلی قانون موجود به همراه الحاقیات و اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد. ( دریافت)
» فایل ورد پیشنویس قوانین و مقررات حوزه موسسات پزشکی شامل متن خام پیش نویس به همراه تغییرات اعمال شده (به صورت Track change) و همچنین کامنت های مهم مطرح شده در جلسات ( دریافت)

کمیسیون اقتصاد سلامت
جلسه مورخه: 1397/05/16 نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:10:00 روز 1397/05/16
حضار جلسه:
»جنابان آقایان: علیرضا خائف- محمود نجفی عرب.
میهمانان حاضر در جلسه: سرکار خانم‏ها: ناهید بهرامی(گمرک جمهوری اسلامی ایران) و جنابان آقایان: حمیدرضا راسخ، سعید طاهری (کارشناس کمیسیون)- غلامرضا مکلی(امور تشکلها و مسئولیت های اجتماعی اتاق)- حسن فداکار، کیهان بیگی(گمرک جمهوری اسلامی ایران)- حمید مقیمی، موسی احمدزاده(انجمن واردکنندگان فرآورده‏های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران)- حسین حبیبی(فدراسیون اقتصاد سلامت)- ابوالفتح صانعی (اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی)- جعفر منتظرزاده اسدی(شرکت آپادانا تک)- محمدرضا مختاری هویه، امیررضا بیدگلی(انجمن واردکنندگان داروی دامی)- امیر احمد سالاریان، احمد آتش هوش (اتحادیه واردکنندگان دارو)- امیر فرشچی(آریوژن)- عباس کبریایی زاده(سندیکای تولیدکنندگان دارو)- حسن شکوهی(اتحادیه واردکنندگان مکمل).
دستور جلسه:
»بحث و بررسی پیرامون مسائل و مشکلات حوزه دارو با حضور جناب آقای فرود عسگری رئیس محترم گمرک جمهوری اسلامی
»بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کسب و کار سلامت
توضيحات:

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

اعضاي هيئت رئيسه کميسيون

جلسه مورخه: 1397/04/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/03/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/12/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/17 نمايش جزئيات