اعضاي کمیسیون اقتصاد سلامت
رئیس: جناب آقای محمود نجفی عرب    نایب رئیس اول : جناب آقای ناصر ریاحی    نایب رئیس دوم : جناب آقای فروزان ‌فرد     

محسن بهرامي ارض اقدس
mohsenbahrami489gmail.com

علی رضا خائف
arezakhaefgmail.com

ناصر ریاحی
n-riahidarmanara.com

حسن فروزان فرد
infoforouzanfard.ir

محمود نجفی عرب

» متن اصلی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮرات اﻣﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ و داروﯾﯽ و ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1334 به همراه الحاقیات و اصلاحات بعدی آن ( دریافت)
» پیشنویس موجود در محلس شورای اسلامی ( دریافت)
» اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ( دریافت)
» فایل تلفیقی نظیر به نظیر ماده های مرتبط با حوزه دارو از کلیه پیشنویس های موجود شامل، پیش نویس موجود در کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، پیش نویس سازمان غذا و دارو، پیش نویس فرهنگستان علوم پزشکی، متن اصلی قانون موجود به همراه الحاقیات و اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد. ( دریافت)
» فایل ورد پیشنویس قوانین و مقررات حوزه دارو شامل متن خام پیش نویس به همراه تغییرات اعمال شده (به صورت Track change) و همچنین کامنت های مهم مطرح شده در جلسات ( دریافت)
»فایل تلفیقی نظیر به نظیر ماده های مرتبط با حوزه موسسات پزشکی از کلیه پیشنویس های موجود شامل، پیش نویس موجود در کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، پیش نویس سازمان غذا و دارو، پیش نویس فرهنگستان علوم پزشکی، متن اصلی قانون موجود به همراه الحاقیات و اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می باشد. ( دریافت)
» فایل ورد پیشنویس قوانین و مقررات حوزه موسسات پزشکی شامل متن خام پیش نویس به همراه تغییرات اعمال شده (به صورت Track change) و همچنین کامنت های مهم مطرح شده در جلسات ( دریافت)

کمیسیون اقتصاد سلامت
جلسه مورخه: 1397/07/02 نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:10:00 روز 1397/07/02
حضار جلسه:
»جنابان آقایان: علیرضا خائف- محمود نجفی عرب- ناصر ریاحی- حسن فروزانفرد.
میهمانان حاضر در جلسه: سرکار خانم: نغمه حدیدی (انجمن جوانان کارآفرین استان تهران) و جنابان آقایان: حمیدرضا راسخ، سعید طاهری (کارشناس کمیسیون)- حمید مقیمی، موسی احمدزاده (انجمن واردکنندگان فرآورده‏های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران)- حسین حبیبی(فدراسیون اقتصاد سلامت)- احمد آتش هوش، امین همایون‌فرد، امیرحسین معینی‌زندی (اتحادیه واردکنندگان دارو)- حسن شکوهی(اتحادیه واردکنندگان مکمل)- سید ابوالفضل ابوالفضلی(انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت)- سید مجتبی معظمی، علی پردیس(فدراسیون اقتصاد سلامت)- عبدالحسین قاسم‌زاده، عبدالعظیم بهفر (اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو)- مرتضی آذرنوش (گروه دارویی شفایاب)- عباس حاجی آخوندی (دانشگاه علوم پزشکی تهران)- جمشید فروزش (انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی)- محمدرضا مختاری (انجمن واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک دام)- رضا مسائلی (وزارت بهداشت )- حجت‌الله ذبیحی (سندیکای داروسازی دامپزشکی)- حسین امجدی (داروسازی مفید).
دستور جلسه:
»طرح مسائل و مشکلات شرکت‌های تولیدی و وارداتی تجهیزات پزشکی با حضور جناب آقای هاشمی و جناب آقای بنیادی نمایندگان محترم مجلس و مدیرکل‌های مربوطه وزارت بهداشت؛
»طرح مسائل و مشکلات شرکت‌های تولیدی و وارداتی آرایشی- بهداشتی؛
»بررسی اخبار و رویدادهای حوزه کسب و کار سلامت
توضيحات:

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

اعضاي هيئت رئيسه کميسيون

جلسه مورخه: 1397/06/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/04/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/03/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/12/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/17 نمايش جزئيات