اعضاي کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی
رئیس: جناب آقای کاوه زرگران    نایب رئیس اول : جناب آقای لطف اله سعیدی    نایب رئیس دوم : جناب آقای مهدی معصومی اصفهانی    

عبدالمهدی بخشنده
bakhshandeh50yahoo.com

حسن رکنی
rokni.hasangmail.com

سیدمحمدحسین شریعتمدار
shariat1320yahoo.com

حسین شیرزاد
managercorc.ir

علی اکبر مهرفرد
aliakbar.mehrfard1gmail.com

علی تقوی فر
al.taghavifaryahoo.com

کاوه زرگران
ifif.foodyahoo.com

احمدرضا فرشچیان
smcsmcgroupsa.com

حسن فروزان فرد
infoforouzanfard.ir

مهدی معصومی اصفهانی
webmastertelavang.com

کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی
جلسه مورخه: 1397/10/17 نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:10:00 روز 1397/10/17
حضار جلسه:
»جنابان آقايان: کاوه زرگران- مهدی معصومی اصفهانی- حسن فروزان فرد.
میهمانان: سرکار خانم ها: سارا صدر، شهناز بنونام (کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران)- اشرف مرتضایی(کارشناس کمیسیون) و جنابان¬ آقايان: ابراهیم بهادرانی (اتاق تهران)- چنگیز اسفندیاری (وزارت جهاد کشاورزی)- مرتضی شایسته (خانه کشاورز)- سید فرزاد طلاکش (کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران)- شاهرخ ظهیری (اتاق تهران)- محمدرضا جمشیدی (اقتصاد سبز)- سیامک طبیبی (کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران)- محمد فراهانی (انجمن واردکنندگان صنایع غذایی)- مهران پارسیان (انجمن جوانان کارآفرین استان تهران)- روح اله فردوسی (انتستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی).
دستور جلسه:
»اخبار و بررسی مسائل روز
»بحث و بررسی پیرامون جایگاه کشاورزی و غذا در بودجه سال 1398
توضيحات:

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

اعضاي هيئت رئيسه کميسيون

جلسه مورخه: 1397/10/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/08/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/06/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/04/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/03/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/03/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/12/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/24 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/24 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/01/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/17 نمايش جزئيات