اعضاي کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی
رئیس: جناب آقای کاوه زرگران    نایب رئیس اول : جناب آقای لطف اله سعیدی    نایب رئیس دوم : جناب آقای مهدی معصومی اصفهانی    

کاوه زرگران
ifif.foodyahoo.com

احمد صادقیان
ahmadsadeghian.com

حسن فروزان فرد
infoforouzanfard.ir

مهدی معصومی اصفهانی
webmastertelavang.com

کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی
جلسه مورخه: 1397/10/17 نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:10:00 روز 1397/10/17
حضار جلسه:
»جنابان آقايان: کاوه زرگران- مهدی معصومی اصفهانی- حسن فروزان فرد.
میهمانان: سرکار خانم ها: سارا صدر، شهناز بنونام (کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران)- اشرف مرتضایی(کارشناس کمیسیون) و جنابان¬ آقايان: ابراهیم بهادرانی (اتاق تهران)- چنگیز اسفندیاری (وزارت جهاد کشاورزی)- مرتضی شایسته (خانه کشاورز)- سید فرزاد طلاکش (کانون سراسری مرغ تخمگذار ایران)- شاهرخ ظهیری (اتاق تهران)- محمدرضا جمشیدی (اقتصاد سبز)- سیامک طبیبی (کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران)- محمد فراهانی (انجمن واردکنندگان صنایع غذایی)- مهران پارسیان (انجمن جوانان کارآفرین استان تهران)- روح اله فردوسی (انتستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی).
دستور جلسه:
»اخبار و بررسی مسائل روز
»بحث و بررسی پیرامون جایگاه کشاورزی و غذا در بودجه سال 1398
توضيحات:

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

اعضاي هيئت رئيسه کميسيون

جلسه مورخه: 1397/10/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/08/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/06/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/04/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/03/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/03/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/12/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/24 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/24 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/01/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/17 نمايش جزئيات