اعضاي کمیسیون انرژی و محیط زیست
رئیس: جناب آقای رضا پدیدار    نایب رئیس اول : جناب آقای حمید رضا صالحی    نایب رئیس دوم : جناب آقای محمدحسین شریعتمدار    

رضا پدیدار
r.padidariscogroup-ir.com

مهدی شریفی نیک نفس
seopetrochem-ir.net

حمید رضا صالحی
h.salehiieis.ir

کمیسیون انرژی و محیط زیست
جلسه مورخه: 1397/11/29 نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:08:00 روز 1397/11/29
حضار جلسه:
»رضا پدیدار- حمیدرضا صالحی- علی شمس اردکانی- مهدی شریفی¬نیک¬نفس
جنابان آقایان: محمد چگینی- حسن کاظمی(موسسه تحقیق و ¬توسعه صنعت احداث و انرژی)- اکبر افشار (انجمن شرکتهای مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو)- محمدرضا طبیب زاده (انجمن مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی اپک)- سعید آهنگران، صامع یوسفی(کارشناس کمیسیون)– فریدون اسعدی(مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی)- موسی طاهری(انجمن شرکتهای مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز)- وحید تقی خانی (انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران)- داوود امیراحمدی(فدراسیون صنعت نفت ایران)- بهمن زنگی(معاون نفت و گاز شرکت دانش-بنیان فلات صنعت ایده)- احمد صرامی(اتحادیه صادرکنندگان فرآورده¬های نفت،گاز و پتروشیمی)- آرش نیک پی سلک ده(انجمن جوانان).
دستور جلسه:
»اخبار و بررسی مسائل روز
»ارائه گزارش "نقش آب و چالشهای پساب در توسعه صنعت انرژی کشور و ضرورت تشکیل کارگروه مربوطه در کمیسیون انرژی و محیط زیست توسط آقای مهندس زنگی، معاون نفت و گاز شرکت دانش بنیان فلات صنعت ایده
»بررسی ظرفیت های کشور و راهکارهای تولید و گسترش استفاده از اتانول سوختی به عنوان ماده افزودنی جایگزین در سوخت اتومبیل توسط آقای مهندس پارسایی،دبیر انجمن تولیدکنندگان اتانول ایران.
توضيحات:

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

اعضاي هيئت رئيسه کميسيون

جلسه مورخه: 1397/11/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/11/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/10/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/10/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/09/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/09/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/08/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/08/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/06/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/06/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/04/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/04/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/03/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/03/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/17 نمايش جزئيات