اعضاي کمیسیون انرژی و محیط زیست
رئیس: جناب آقای منصور معظمی    نایب رئیس اول : جناب آقای حمید رضا صالحی    نایب رئیس دوم : جناب آقای محمدحسین شریعتمدار    

رضا پدیدار
r.padidariscogroup-ir.com

سیدمحمدحسین شریعتمدار
shariat1320yahoo.com

مهدی شریفی نیک نفس
seopetrochem-ir.net

علی شمس اردكانی
eshams110yahoo.com

حمید رضا صالحی
h.salehiieis.ir

فرهاد فزونی
farhadfozouni.com

کمیسیون انرژی و محیط زیست
جلسه مورخه: 1396/03/22 نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:8:00 روز 1396/03/22
حضار جلسه:
»حاضرين محترم جلسه: جنابان آقايان: رضا پدیدار- مهدی شریفی نیک نفس- سید محمد حسین شریعتمدار- منصور معظمی.

میهمانان: سرکار خانمها: مهناز مدیریان(سازمان محیط زیست)- فروغ بیات(سندیکای تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران)

و جنابان آقايان: مرتضی لطفی- علی مبینی دهکردی(کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت)- محمدعلی محمدی، کامبیز جلالی فراهانی(سازمان مدیریت صنعتی)-سید حمید حسینی(اتحادیه صادرکنندگان نفت،گاز و پتروشیمی)- اردشیر دادرس (انجمن صنفی CNG کشور)- رامین خسرو خاور (انجمن صنفی مهندسین شیمی و پلیمر ایران)-فرهادسبحانی(سندیکای تاسیسات و تجهیزات صنعتی ایران)- اکبر افشار(انجمن شرکت¬های مهندسی و ساخت صنایع نفت و نیرو)- پیام باقری(سندیکای صنعت برق ایران)- غلامرضا جزایری(انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی)-امیرعلی مقدم(شرکت صنایع کشاورزی خراسان)

دستور جلسه:
»ادامه بحث و بررسی پیرامون موضوع "بازنگری بر سیاست های کلی بخش انرژی (به پیوست)" با حضور جناب آقای مبینی دهکردی رئیس محترم کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام
»بررسی موضوع جایزه ملی مدیریت انرژی، با دعوت از آقای محمدی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی
»اخبار و بررسی مسائل روز
توضيحات:

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

اعضاي هيئت رئيسه کميسيون

جلسه مورخه: 1396/02/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/17 نمايش جزئيات