اعضاي کمیسیون بازار پول و سرمایه
رئیس: جناب آقای علی سنگینیان    نایب رئیس اول : جناب آقای سید حسین سلیمی     نایب رئیس دوم : جناب آقای عباس آرگون    

عباس آرگون
argon.abbasgmail.com

سید محمد اتابک
atabak77me.com

احمد صادقیان
ahmadsadeghian.com

مهدی معصومی اصفهانی
webmastertelavang.com

علاء میرمحمد صادقی
AlaSadeghitccim.ir

کمیسیون بازار پول و سرمایه
جلسه مورخه: 1397/11/01 نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:08:00 روز 1397/11/01
حضار جلسه:
»جنابان آقايان: علی سنگینیان- فرهاد فزونی- لطف اله سعیدی- سید محمد اتابک - مهدی معصومی اصفهانی- سید‌ بهادر احرامیان - محمدرضا شجاع الدینی.
میهمانان؛ سرکار خانم‌ها: سهیلا فرشاد، آناهیتا مقدم (شرکت لیزینگ کارآفرین) جنابان آقایان: ساسان مظاهری، نامدار افروغ، هادی لاری (شرکت تابان خرد)- حمید آذرخش (کارگزاری مفید)- محمد مهدی امینی (مشاور بازار سرمایه)- سید مجید بختیاری (سندیکای بیمه‌گران ایران)- محمدرضا جمشیدی (کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی)- علیرضا قلعه (انجمن جوانان کارآفرین)- محمد سعید حیدری، میثم احمدوند (کارشناس کمیسیون)- محمدهادی موقعی (انجمن ملی لیزینگ)- محمدحسین یوسفی (سازمان بورس).
دستور جلسه:
»بحث و بررسی در خصوص ابلاغ دستورالعمل اجرایی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال 1397؛
»اخبار و بررسی مسائل روز
توضيحات:

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

اعضاي هيئت رئيسه کميسيون

جلسه مورخه: 1397/10/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/08/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/03/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/03/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/12/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/04/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/24 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/01/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/17 نمايش جزئيات