اعضاي کمیسیون صنعت و معدن
رئیس: جناب آقای مهدي پورقاضی    نایب رئیس اول :جناب آقای مرتضی لطفی     نایب رئیس دوم : جناب آقای محمدرضا زهره وندی    

سید محمد اتابک
atabak77me.com

محمد رضا بهرامن
bahraman.m.rgmail.com

رضا پدیدار
r.padidariscogroup-ir.com

محمد رضا زهره وندی
infoalmasgroupiran.com

فریال مستوفی

علی رضا کلاهی صمدی

کمیسیون صنعت و معدن
جلسه مورخه: 1397/11/17 نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:08:00 روز 1397/11/17
حضار جلسه:
»سرکار خانم: فریال مستوفی و جنابان آقايان: مهدی پورقاضی- صادق نجفی.
میهمانان: سرکار خانم‏ها‏: افسانه شفیعی، فاطمه خارکش(موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی وزارت صمت)- طاهره نورسته(بانک توسعه صادرات)- مریم کیوانیان(انجمن تولیدات قطعات پلاستیکی) و جنابان آقایان: محسن بهرامی ارض اقدس- حمیدرضا صالحی- فرهاد فزونی- محمد لاهوتی- حسین حقگو- محمدرضا ستوده(انجمن مدیران صنایع)- حسین معصومی(اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران)- عبدالنبی مکابر(اتحادیه طلا و جواهر ایران)- ابوالفضل رضایی(سندیکای لوله و پروفیل ایران)- خلیل حیدری(موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت)- محمود سپهبدنیا(انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی)- حامد محمدی(وزارت صمت)- محمود استقلال(انجمن لوازم خانگی ایران).
دستور جلسه:
»اخبار و بررسی مسائل روز
»بحث و بررسی پیرامون "چالش‏های نظام توزیع با تأکید بر اشکالات قانونی و مسیر پیش رو".
توضيحات:

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

اعضاي هيئت رئيسه کميسيون

جلسه مورخه: 1397/11/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/10/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/10/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/09/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/08/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/08/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/06/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/06/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/04/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/03/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/12/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/24 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/17 نمايش جزئيات