اعضاي کمیسیون صنعت و معدن
رئیس: جناب آقای مهدي پورقاضی    نایب رئیس اول :جناب آقای مرتضی لطفی     نایب رئیس دوم : جناب آقای محمدرضا زهره وندی    

مسعود شنتیانی
infomni.ir

محمدرضا فیاض

سید محمد اتابک
atabak77me.com

سید بهادر احرامیان
salesyazdrollingmill.com

محمد رضا بهرامن
bahraman.m.rgmail.com

رضا پدیدار
r.padidariscogroup-ir.com

مهدي پورقاضی
infoNpolymer.com

سهیلا جلودارزاده
zanansmtgmail.com

مجتبی خسروتاج

محسن خليلي عراقی
gmanagerbutaneco.com

محمد رضا زهره وندی
infoalmasgroupiran.com

سید حسین سلیمی
hosseinsalimiyahoo.com

محسن صالحی نیا

مرتضی لطفی
lotfifkcco.com

فریال مستوفی

منصور معظمی
moazami1335yahoo.com

علی رضا کلاهی صمدی

کمیسیون صنعت و معدن
جلسه مورخه: 1397/06/06 نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:08:00 روز 1397/06/06
حضار جلسه:
»جنابان آقايان: مهدی پورقاضی- سیدحسین سلیمی- مسعود شنتیایی- محمدرضا فیاض.
میهمانان: سرکار خانمها: مریم خزاعی(معاونت بررسی های اقتصادی اتاق)- سحر رکنی (خانه معدن ایران)- اشرف مرتضایی(کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی)- شراره کامرانی(انجمن صنایع لوازم خانگی ایران)- ثمین السادات میرترابی(انجمن جوانان)- سیمین نجفی اقدم(وزارت امور اقتصادی و دارایی) و جنابان آقایان: کورش پرویزیان- فرهاد فزونی- محمدرضا نجفی‏منش- داریوش مهاجر(کنفدراسیون‏صنعت‏ایران)- سیدمحمدرضا شهابی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)- سید مهدی نیازی، حجت‏اله حسینی، میثم زالی (وزارت صنعت، معدن و تجارت)- آرمان خالقی(خانه صنعت، معدن و تجارت ایران)- عبدالنبی مکابر(اتحادیه تولیدکنندگان طلا، جواهر و سنگهای قیمتی ایران)- کاظم گرامی(انجمن تولیدکنندگان تابلوی برق ایران)- محمدرضا جعفریان(اتاق اصناف ایران)- حمید باقریان(انجمن مدیران صنایع)- احمدرضا رعنائی(انجمن صنایع همگن قطعات خودرو).
دستور جلسه:
»اخبار و بررسی مسائل روز
»ادامه بحث و بررسی پیرامون بسته حمایت از تولید
»ادامه بحث و بررسی موضوع «آئین نامه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید»
توضيحات:

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

اعضاي هيئت رئيسه کميسيون

جلسه مورخه: 1397/06/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/04/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/03/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/12/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/24 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/17 نمايش جزئيات