اعضاي کمیسیون تسهیل کسب و کار
رئیس: جناب آقای محمدرضا نجفی منش    نایب رئیس اول : جناب آقای احمد کیمیایی اسدی    نایب رئیس دوم : جناب آقای حسن عابدی جعفری    

کمیسیون تسهیل کسب و کار
جلسه مورخه: 1397/11/23 نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:10:00 روز 1397/11/23
حضار جلسه:
»سرکار خانم: فرشته دست‏پاک و جنابان آقايان: حسن عابدی جعفری- احمد کیمیایی‏اسدی- محمدرضا نجفی‏ منش.
میهمانان: سرکار خانم: صغری علی آبادی(معاونت کسب و کار اتاق) و جنابان آقایان: شاهرخ ظهیری- محمد اصابتی- سیدمحمدرضا شهابی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)- محمد تکلی(سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران)- مهدی نجار دیسفانی(انجمن جوانین کارآفرین استان تهران)- علی دوستدار(سندیکای شرکتهای تأسیساتی و صنعتی ایران)- علی فیروزی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)- مسعود مصلحی(سازمان امورمالیاتی)- محمدرضا جعفریان(اتاق اصناف ایران).
دستور جلسه:
»بحث و بررسی پیرامون تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم پیرامون نحوه اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری
»ارائه گزارش کارگروه تخصصی بررسی وضعیت فعلی صندوق‏های بازنشستگی
»اخبار و بررسی مسائل روز
توضيحات:

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

اعضاي هيئت رئيسه کميسيون

جلسه مورخه: 1397/10/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/10/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/09/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/09/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/08/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/08/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/06/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/06/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/06/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/04/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/04/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/12/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/12/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/24 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/01/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/24 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/18 نمايش جزئيات