اعضاي کمیسیون تسهیل کسب و کار
رئیس: جناب آقای محمدرضا نجفی منش    نایب رئیس اول : جناب آقای احمد کیمیایی اسدی    نایب رئیس دوم : جناب آقای حسن عابدی جعفری    

کوروش پرویزیان
ko.parviziangmail.com

مهدي پورقاضی
infoNpolymer.com

سهیلا جلودارزاده
zanansmtgmail.com

حسن عابدی جعفری

محمدرضا نجفی منش
n_maneshfanarlool.com

احمد کیمیایی اسدی

کمیسیون تسهیل کسب و کار
جلسه مورخه: 1396/03/23 نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:10:30 روز 1396/03/23
حضار جلسه:
»جنابان آقايان: کورش پرویزیان- احمد کیمیایی اسدی- حسن عابدی جعفری- محمدرضا نجفی منش.
میهمانان: سرکارخانم‌: مهرنوش فاطمی(اتحادیه طلا و جواهر)- عطیه اسماعیل پور(کنفدراسیون صنعت ایران)- لیلی دانشمندی(کانون سراسری مراکز اشتغال)- مریم فرح بخش(سازمان توسعه تجارت) و جنابان آقایان: محمد جعفری، هومن حاجی پور، پیمان دارابیان(معاونت کسب و کار اتاق)- علی دوستدار(سندیکای شرکتهای پیمانکار تاسیساتی و صنعتی ایران)- کاظم گرامی(انجمن تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران)- محمدمهدی رئیس زاده(کارشناس)- شاهرخ ظهیری (مشاور اتاق تهران)- علیرضا میر بلوک (خانه صنعت تهران)- سید محمدرضا شهابی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)- حبیب¬اله انصاری(انجمن صنایع لوازم خانگی ایران)- محسن رزمخواه(کارشناس).
دستور جلسه:
»ادامه بحث و برسی پیرامون پیشنهادات اصلاحی در خصوص لایحه مالیات بر ارزش افزوده با محوریت ارائه طرح پیشنهادی معاونت کسب و کار اتاق
»طرح و بررسی مشکلات فعلان اقتصادی در ارتباط با موضوع مالیات های مستقیم ناشی از عدم رعایت نص صریح ماده 272 قانون مربوطه
»ادامه بحث و بررسی پیرامون رتبه کسب و کار ایران و لزوم بهبود محیط کسب و کار با محوریت گزارش معاونت کسب و کار در راستای تبیین ظرفیت های مطالباتی بخش خصوصی از مراجع ذیربط
»بررسی اخبار و مسائل روز
توضيحات:

اعضاي هيئت رئيسه کميسيون

جلسه مورخه: 1396/03/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/12/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/01/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/12/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/22 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/24 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/30 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/18 نمايش جزئيات