اعضاي کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات
رئیس: جناب آقای محسن بهرامي ارض اقدس    نایب رئیس اول :جناب آقای علی رضا کلاهی صمدی    نایب رئیس دوم : جناب آقای مهدی شریفی نیک نفس    

مسعود شنتیانی
infomni.ir

محمدرضا فیاض

علی اکبر مهرفرد

عباس آرگون
argon.abbasgmail.com

یحیی آل اسحاق
ale_eshaghtccim.ir

محمد رضا انصاری
m.r.ansarikayson-ir.com

محسن بهرامي ارض اقدس
mohsenbahrami489gmail.com

مجتبی خسروتاج

فاطمه دانشور

محمدرضا شجاع‌الدینی
mshojaegmail.com

مهدی شریفی نیک نفس
seopetrochem-ir.net

حمید رضا صالحی
h.salehiieis.ir

محسن صالحی نیا

اسداله عسگر اولادي
hasashasasco.com

محمد لاهوتی
Infolahouti.net

مرتضی لطفی
lotfifkcco.com

علی رضا کلاهی صمدی

کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات
جلسه مورخه: 1396/04/14 نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:8:00 روز 1396/04/14
حضار جلسه:
»جنابان آقايان: عباس آرگون- ولی¬اله افخمی راد- محمدرضا انصاری- محسن بهرامی ارض اقدس- محمدرضا شجاع الدینی- حمیدرضا صالحی- محمدرضا فیاض – محمد لاهوتی- مرتضی لطفی- علیرضا کلاهی صمدی.
میهمانان جلسه: جنابان آقایان: حسن ولی بیگی (موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی)- حسن هاشمی(انجمن مهندسی و ساخت)- مزدک عبایی، مجتبی غروی (انجمن صدور خدمات فنی مهندسی)- مجید تفتی، کامران رضوانی(بانک توسعه صادرات ایران)- صدرالدین صدرهاشمی نژاد(شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان.
دستور جلسه:
»بررسی موضوع
»اخبار و بررسی مسائل روز
توضيحات:

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

اعضاي هيئت رئيسه کميسيون

جلسه مورخه: 1396/03/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/17 نمايش جزئيات