اعضاي کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات
رئیس: جناب آقای محسن بهرامي ارض اقدس    نایب رئیس اول :جناب آقای علی رضا کلاهی صمدی    نایب رئیس دوم : جناب آقای مهدی شریفی نیک نفس    

عباس آرگون
argon.abbasgmail.com

محمد رضا انصاری
m.r.ansarikayson-ir.com

سید رضی حاجی آقامیری

مهدی شریفی نیک نفس
seopetrochem-ir.net

حمید رضا صالحی
h.salehiieis.ir

محمد لاهوتی
Infolahouti.net

علی رضا کلاهی صمدی

کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات
جلسه مورخه: 1397/11/17 نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:08:00 روز 1397/11/17
حضار جلسه:
»جنابان آقایان، محسن بهرامی ارض اقدس- حمیدرضا صالحی- فرهاد فزونی- محمد لاهوتی.
میهمانان: سرکار خانم‏ها‏: فریال مستوفی (اتا ق تهران)- افسانه شفیعی، فاطمه خارکش(موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی وزارت صمت)- طاهره نورسته(بانک توسعه صادرات) و جنابان آقایان: مهدی پورقاضی، صادق نجفی (اتاق تهران)- حسین حقگو- محمدرضا ستوده(انجمن مدیران صنایع)- حسین معصومی(اتحادیه تولید و تجارت آبزیان ایران)- عبدالنبی مکابر(اتحادیه طلا و جواهر ایران)- ابوالفضل رضایی(سندیکای لوله و پروفیل ایران)- خلیل حیدری(موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت)- محمود سپهبدنیا(انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی)- حامد محمدی(وزارت صمت)- محمود استقلال(انجمن لوازم خانگی ایران)- مریم کیوانیان(انجمن تولیدات قطعات پلاستیکی).
دستور جلسه:
»بحث و بررسی پیرامون "چالش‏های نظام توزیع با تأکید بر اشکالات قانونی و مسیر پیش رو".
»اخبار و بررسی مسائل روز
توضيحات:

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

اعضاي هيئت رئيسه کميسيون

جلسه مورخه: 1397/11/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/10/12 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/09/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/09/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/08/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/07/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/06/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/05/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/04/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/03/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/02/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1397/01/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/12/09 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/11/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/10/06 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/09/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/08/24 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/07/26 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/06/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/05/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/04/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/03/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1396/02/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/11/27 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/15 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/10/01 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/09/17 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/08/05 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/07/07 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/06/10 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/05/13 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/04/23 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/19 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/03/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/29 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1395/02/08 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/11/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/16 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/10/02 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/18 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/09/04 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/08/20 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/07/21 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/25 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/06/11 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/28 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/05/14 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/31 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/04/03 نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1394/03/17 نمايش جزئيات