تامین سولفور گرانول ازبکستان
» فروش گوکرد گرانول ازبکستان به صورت دپو شده در بندرعباس
کشور: Uzbekistan نام: بازرگانی سنگاری
تاريخ: 1397/10/24
آدرس: نوشهر
تلفن: 09115909739 فکس:
آدرس پست الکترونيک: ali_sgr72@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.