همکاری در کلیه امور تجاری و جذب سرمایه گذار در کشور روسیه
» یک شرکت معتبر روسی در کلیه امور بازرگانی با شما همراه خواهد بود.همچنین این شرکت جهت پروژه های اقتصادی نیز، شریک و سرمایه گذار ایرانی می پذیرد از طریق واتساپ به راحتی پاسخگوی شما خواهیم بود
کشور: Russia نام: همدووف(Mr)
تاريخ: 1397/10/02
آدرس: روسیه. مسکو
تلفن: 007999787210 فکس:
آدرس پست الکترونيک: ilkhom.khamdam@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.