فروش فیسالیس
»

ده تن میوه فیسالیس آماده فروش می باشد. هم بصورت بسته بندی صد گرمی و هم به صورت بالک عرضه می شود

We have ten tones of Physalis fruit in one hundred package or bulk amount. let me know if you are interested through zarasanjabi@gmail.com.

Thanks

کشور: Iran نام: ارسباران
تاريخ: 1397/08/19
تلفن: 09123052181 فکس:
آدرس پست الکترونيک: zarasanjabi@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.