نیاز به سرمایه گذار و یا مشارکت در پروژه کوتاه مدت 2 ماهه صادرات به ترکیه با سود بالا و تضمین ملکی
» شرکتی در حوزه بازرگانی خارجی در حوزه های مختلف صنایع غذایی و میوه جات نیاز به مبلغ 5/000/000/000 به بالا در قبال تضامین ملکی را دارد. 09199080300
کشور: Iran نام: آکو عمران
تاريخ: 1397/08/15

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.