انبار یخچالی، شبکه پخش، خرید و فروش
» بزرگترین و مجهزترین انبار یخچالی در مرکز مسکو، خدمات سورتینگ و بسته بندی، خرید و فروش، پخش مواد غذایی و محصولات کشاورزی
کشور: Russia نام: آیس هاوس / ICE HOUSE INTERNATIONAL
تاريخ: 1397/08/07
تلفن: 88172270 فکس: 88756741
آدرس پست الکترونيک: iran@icehousegroup.com
آدرس وب سايت: www.icehousegroup.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.