تامین سولفور گرانول*پت کک* اوره 46%
» توانایی تأمين فراورده هاي نفتي از پالايشگاه تركمن گاز تركمنستان تحويل FOB&FOT: سولفور گرانول (120 دلار فوب بندر عباس) و كلوخه (98 دلار فوب بندر عباس) 20% پیش پرداخت و مابقی LC (روس 100%) پت كك (RPC&CPC) پیش پراخت 100% در قبال 105% ضمانت نامه بانکی از مشرق بانک دبی اوره46% 09115909739
کشور: Iran نام: بازرگانی سنگاری
تاريخ: 1397/08/01
آدرس: نوشهر
تلفن: 09115909739 فکس:
آدرس پست الکترونيک: ali_sgr72@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.