واگذاری و فروش شرکت با مسئولیت محدود
» شرکت بازرگانی تاریخ ثبت ۱۳۷۷ دارای کارت بازرگانی معتبر و پرونده صادراتی سالهای گذشته و مفاصا مالیاتی تا پایان ۱۳۹۵ و بدون بدهی تامین اجتماعی و مالیات بر ارزش افزوده به بالترین پیشنهاد قیمت ۱۰۰٪ واگذار و بفروش میرسد
کشور: Iran نام: محمد توکلی - ٰرئیس هئیت مدیره
تاريخ: 1397/06/24
تلفن: 02188752248 فکس: 02188752362
آدرس پست الکترونيک: parnoun@gmail.com
آدرس وب سايت: www.parnoun.ir

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.