تامین مشتقات نفتی
» تامین D2 و jet fuels از روسیه توسط فروشنده مجدد CIF Terms در حجم بالا لطفا جهت تامین برای عراق و افغانستان تماس نفرمایید. تمام قیمت ها براساس platts NWE هست لطفا به دنبال قیمت فیکس نباشید. در صورتی که با خریدار خود مستقیم هستید و از توانایی مالی آنها جهت خرید مطمئن هستید ارتباط برقرار کنید .
کشور: Russia نام: بازرگانی سنگاری
تاريخ: 1397/06/11
آدرس: نوشهر
تلفن: 09115909739 فکس:
آدرس پست الکترونيک: ali_sgr72@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.