تامین foxbro
» تامین تجهیزات و قطعات تخصصی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی...از منابع امریکایی و اروپایی
کشور: Iran نام: پترو تک خاورمیانه
تاريخ: 1397/05/26
آدرس: تهران شهرک غرب
تلفن: 88581392 فکس:
آدرس پست الکترونيک: info@petrotech-co.com
آدرس وب سايت: www.petrotech-co.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.