صادرات فیلتر ماشین
» شرکت معتبرو برند برترایران در زمینه تولید انواع فیلتر ماشینهای سواری سبک و سنگین، ماشین الان صنعتی و کشاورزی به همراه انواع روغن موتور، آمادگی ارائه نمایندگی مستقیم صادرات می باشد. با تشکر. ( لطفا اشخاص حقوقی که حائز شرایط می باشند تماس بگیرند. خدمات مشاوره/ بازرگانی/ بازاریابی صادرات مورد نیاز نمی باشد)
کشور: Iran نام: احمدیان
تاريخ: 1397/05/13
آدرس: ایران. تهران
تلفن: 021-54627156 فکس:

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.